Oferta

Konsultacja psychologiczna

 

 

Diagnoza psychologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych

 

 

 

Pomoc w przezwyciężeniu trudności wychowawczych

 

 

Wsparcie dla osób w sytuacjach kryzysowych (strata, rozwód, żałoba, choroba)

 

 

Psychoterapia indywidualna w podejściu integracyjnym dla dorosłych i młodzieży

 

Terapia rodzin oraz par

Celem konsultacji jest określenie problemu, z jakim zgłasza się dana osoba do psychologa oraz ustalenie planu działania. Ilość konsultacji zależy od obranego celu: może to być jedno spotkanie, a może być ich kilka.

 

Celem jest wieloaspektowa ocena funkcjonowania (np. emocjonalnego, poznawczego czy społecznego). Rodzaj diagnozy ustalany jest w zależności od potrzeb i/lub specyfiki doświadczanych trudności. Czas trwania: kilka spotkań. Może przerodzić się w psychoterapię indywidualną, rodzinną lub par.

 

Celem jest poradzenie sobie z trudnościami wychowawczymi. Czas trwania: kilka spotkań. Może przerodzić się w psychoterapię indywidualną, rodzinną lub par.

 

 

Celem jest uzyskanie wsparcia i dystansu do otaczającej nas rzeczywistości, przepracowanie na bardzo wstępnym poziomie doświadczanych trudności występujących w sytuacjach, w których mamy poczucie, że „świat wali się nam na głowę” i nie wiemy, co dalej robić, jak działać, jak żyć, jak postępować. Czas trwania: zazwyczaj kilka spotkań. Mogą przerodzić się w psychoterapię.

 

Cel psychoterapii ustalany jest wspólnie pomiędzy terapeutą a klientem. Podczas pierwszych kilku wizyt ustala się podstawowe zasady współpracy, m.in. czas trwania terapii oraz częstotliwość spotkań.

 

 
Cel psychoterapii ustalany jest wspólnie pomiędzy terapeutą a klientami. Podczas pierwszych kilku wizyt ustala się podstawowe zasady współpracy, m.in. czas trwania terapii oraz częstotliwość spotkań.